Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

jeveuxquevous
Jedyne życie, jakiego chcę,
to życie z Tobą.
— Maya Banks
Reposted fromtimetolove timetolove viainescapable inescapable
jeveuxquevous
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi vianiepierdol niepierdol
jeveuxquevous
4191 be14
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn vianiepierdol niepierdol

October 31 2014

jeveuxquevous
jeveuxquevous
jeveuxquevous
1349 59df
Reposted fromamatore amatore viaunsteadyshy unsteadyshy
jeveuxquevous
Uważam, że dobrym początkiem każdej znajomości jest zapamiętanie, jaką kawę lubi ta druga osoba.
— J. Lynn: "Zaczekaj na mnie"
Reposted frompensieve pensieve viaunsteadyshy unsteadyshy
jeveuxquevous
Napad zatęsknionej czułości, oszaleć można.
— Ochocki, Vithren
jeveuxquevous
Tak bardzo chciałbym,  żeby jutro mogło się to zmienić,
żebym mógł dać Ci,  to co chcę Ci dawać i dostać to od Ciebie.
— Pezet
Reposted frommefir mefir viainescapable inescapable
jeveuxquevous
Zawsze chodzi o Ciebie.
jeveuxquevous
jeveuxquevous
nie wiem
czy dni mijają
czy ja mijam
— Halina Poświatowska.
jeveuxquevous
  • Boli tylko wtedy, gdy pozwolisz, żeby bolało.
— Jodi Picoult
Reposted frombeatkazz beatkazz viayourheartbeat yourheartbeat
jeveuxquevous
jeveuxquevous
Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— Zdzisław Beksiński
7129 ffd3
Reposted fromamatore amatore viaautodestrukcja autodestrukcja
Ja mam taką naturę, że zawsze będę rozdrapywał, rozpamiętywał, analizował, rozkładał wszystko na atomy. I to jest, uwierz mi, strasznie męczące. Zabiera mi dużo energii i chęci do życia.
— Lao Che, Spięty
Reposted fromdeviate deviate viainstead instead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl